Skip to Content

Site Navigation

การบริการโต๊ะจีนของ มิตรเจริญโภชนา (สนามหลวง 2)

แผนกอุปกรณ์จะจัดเตรียมภาชนะต่างๆ ซึ่งจะเอาภาชนะไปเท่าไหร่ก็จะจัดตามออเดอร์ที่สั่ง ทางเราจะมีเผื่อโต๊ะไปให้ ตามความต้องการของเจ้าภาพ จะมีการเตรียมงานล่วงหน้า 1 วัน เมื่อเตรียมงานเสร็จล่วงหน้าพร้อมแล้ว จะเดินทางไปที่จัดงานในตอนเช้ามืด เพื่อจัดโต๊ะจีน