Skip to Content

Site Navigation

รายการพิเศษ อาหารโต๊ะจีนของ มิตรเจริญโภชนา (สนามหลวง 2)

รายการพิเศษ

  1. โป๊ะแตก
  2. ปลาช่อนลุยสวน
  3. แกงส้มแปะซะปลาช่อนทอด
  4. ปลาช่อนสมุนไพร
  5. ปลากะพงนึ่งบ๊วย
  6. ขาหมูทอดกรอบสามรส
  7. หน่อไม้ทะเลเอ็นหมู
  8. เป็ดพะโล้
  9. หมูหันสั่งเพิ่มตัวละ 1,000 บาท